Productie: STRAF

Dit leuke stuk is geschreven voor een groep jongens. Maar kan ook door een gemengde groep gespeeld worden. Het gaat over straf op school. Een paar moeten nablijven door wat ze op het schoolplein gedaan hebben. De hoofdmeester zelf eist dit van ze. In de hal zitten nog meer kinderen en die moeten er om lachen. Een vechtpartij is het gevolg en dat ziet de hoofdmeester. Hij beveelt ze te blijven zitten en gaat hun ouders bellen. Pech en vele verwijten over en weer. Hoe nu!! De 1 moet naar voetballen en de ander wil graag lekker op de bank! Een plan wordt bedacht en uiteindelijk uitgevoerd. Dat brengt niet de oplossing die ze wilde maar ze gaan van de situatie waar ze nu eenmaal in terecht zijn gekomen, het beste van maken. LACHEN! (zeker voor de spelers)
Een leuk toneelstuk voor schoolgaande jeugd vanaf 9 jaar.

Geschreven na vele ideeën van de groep en geregisseerd door Anja Smit